Haber

Kocaeli haberler

Kocaeli haberler … deyince ilk aklıma gelen Türkiye’nin yerel gazetelerine olan bağlılık geliyor ki, Kocaeli haberlerinin yer aldığı yerel gazeteler yıllarca halkı tarafından sahiplenilmiştir. Kocaeli haberler ülkemizin ekonomisini bağrında toplayan il olarak ulusal gazetelerde yer bulmuştur.

Kocaeli haberler

Kocaeli haberler konusunda sıkıntı çekilmeyen bir coğrafi ve sosyal konuma sahiptir.

Türkiye’nin sanayi başkenti olan Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleriyle ve Ülkemizin en büyük sanayi kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bir il konumundadır. Vergi ödemelerinde ülkemizin vergi gelirinin yüzde 23’ü ilimizden tahsil edilmektedir. Her ne kadar vergi sıralamasında İstanbul 1’inci sırada görülse de Kocaeli gerçek anlamda 1’inci sıradadır. Kocaeli sınırları içinde yer alan en büyük sanayi kuruluşlarının genel merkezleri İstanbul da olduğu için vergi ödemeleri İstanbul vergi dairelerine ödenmektedir. Ama İstanbul hiç tereddütsüz ülkemizin için Ticaretin başkentidir. Yani paranın başkenti İstanbul dur. Bu tespitimiz ulusal haberler içinde yer alan Kocaeli haberleri olarak doğrulanmaktadır.

Kocaeli haberlerinin yayın organları olan yerel gazetelerin uzun yıllar tavan yaptığı görülmüştür. Özellikle 1999 depreminden başlayarak yerel gazetelerin okunması artış göstermiştir. Deprem olduğunda Kocaeli haberleri sadece 2 gazeteden okunuyordu. Bu iki gazete ise geçmişte bir gazeteydi. Daha sonra yaşanan ayrılıkla birlikte var olan bir gazete oldu 2 gazete. Birinci gazete yayın hayatını sürdürürken 70’li yıllarda kurulan bir yerel gazetede vardı. Ancak bu gazete istikrarlı bir çizgide yürümüyor ve etkili olamıyordu. Onun için bu gazeteyi günlük yerel ve Kocaeli haberleri yayınlayan bir gazete olarak saymıyoruz. Çünkü normal yayını devam ederken bir bakıyorsunuz haftalık çıkmaya başlamış. Daha sonra yine günlük çıkmaya başlamış… Yani istikrarlı bir çizgi izlemeyince okuyucu gözünde yeriniz olmuyor.

****

Yılların ilerleyen zamanları yeni gazeteler yayın hayatına katıldılar. Bu yeni gazetelerin yayın hayatına girme zorunlulukları yaşanan boşluk ve muhalif anlayışın olmamasından kaynaklanmıştır.

2001 yılında Kocaeli haberlerini yayınlayan ve muhalif gibi görünen yeni bir gazete yayına başladı. Ancak yeni açılan bu gazetenin tiraj olarak diğer gazeteleri aşağıya çekemedi. Zaten açıldığı gün yaptığı tirajı 1 yıldan daha fazla bir süre sonra ancak yakalayabildi.

Daha önce var olan gazetelerin her ikisinin toplamı bin 200 satış rakamını ancak zorluyordu. Büyük deprem sonrası bu rakam 3 bin 500 bandına oturdu. O zaman Kocaeli haberlerini okumak sadece Kocaeli il sınırları içinde kalmıyordu. Tüm ülke ve dünya bu ilin haberlerini okuyordu. Var olan bir gazeteden ayrılan gazetenin o günlerde baskı sayısını çok artırarak belli bir süre depremzedelere bedava gazete dağıtması tiraj artışının en önemli etkenlerinden biridir.

İlin ikinci gazetesinin yaptığı bu akıllıca hareket kendisinin birincilik koltuğuna oturmasını sağladı. Bu birincilik uzun yıllar sürdü ve halen aynı konumunu koruyor. Oysa ilk açıldığından büyük depreme kadar o gazetenin satış rakamları oturduğu 250 rakamını geçmemişti. Büyük depremle birlikte yapılan akıllı operasyon bu gazeteyi en çok satan sınıfında birinci sıraya oturttu. Artık Kocaeli haberleri bu gazeteden okunuyor ve ilin yöneten kadrosunun tavrını belirlemeye başlamıştı. Çok olmasa da arada bir gündemi belirleme pozisyonunu ele geçirmişti.

****

Daha sonra açılan muhalif görünümlü ticari gazete de yukarıda bahsettiğimiz gibi yaklaşık 15 ay süresince 150 – 180 bandında satış yapabildi. Yani buradan anlaşılan odur ki, muhalifim demekle muhalif olunmuyor. Ancak bu gazetede 15 ay sonra ülke genelinde yapılan 2002 seçimlerinin etkisiyle kitlelere ulaşabildi ve kendini ilin ilk gazetesi olan gazetenin tirajını yakaladı. Bazen altta ve bazen biraz üste yer alarak 6 ay bu rekabet sürdü ve ara biraz açılınca ilin açılan üçüncü gazetesi olan gazete artık ikinci sıradaki yerini almayı başarmıştı. Tabi burada yapılan genel seçimin bıraktığı sabit okuyucu kitlesinin yanı sıra abone ve bayi çalışmalarının etkisi büyük oldu.

Geriye dönüp bakacak olursak her üç gazetede kendi okuyucu kitlesini yaratmış ve kalıcı olmasını sağlamışlardır. Artık bu ilde yaklaşık 6 bin günlük yerel gazete satılabiliyordu. Kocaeli haberleri yayınlayan elbette bu üç gazete ile sınırlı değildi. Haftalık gazete ve dergilerin yanı sıra aylık dergiler ve ilçelerde çıkan yerel gazetelerde vardı. Ancak ilin gündemini belirlemede yeterli etkiyi bir türlü sağlamayı başaramadılar. İlin gündemi bu üç gazetenin elindeydi.

Sözünü ettiğimiz 2001 yılında kurulan gazetenin mihenk taşı konumunda olan gazetecinin 2003 yılında kadrodan ve ortaklıktan ayrılmasıyla birlikte gündemi belirleme bir süreliğine bu gazetecinin eline geçti ve gerçekten kentin gündemini belirledi.

****

Gazeteci arkadaş 2001 yılında kurulan gazeteden ayrılınca, 70’li yıllarda kurulan ve istikrarsız gazetenin başına geçti ve bu gazetenin günlük çıkmasını sağladı. Günlük çıkmaya başlayan gazete abone çalışmasıyla tutunmasını sürdürürken, bir de haftalık dergi çıkarmaya başladı. Dosya çalışmaları yapan bir dergiydi bu dergi. Ve bu dergi gündemi bomba dosyalarla sarsıyor ve Kocaeli kamuoyunu şaşırtıyordu. Artık günlük yayın yapan ve gündem belirlemeyi elinde tutan 3 gazetenin tahtını sarsmış ve Kocaeli haberlerini insanlar bu dergiden okuyordu. Kocaeli okuyucuları ve Kocaeli bürokrasisi haftayı bekliyordu… Bu hafta hangi bomba haber gelecek diye…

Bu derginin gündem belirleyen Kocaeli haberleri giderek günlük yayın yapan gazetelerle bazen fiziki saldırılara varacak kadar bir kavga ortamı da yaratmıştır. Tabi bu kavgayı başlatan hiçbir zaman bu dergi ve dergiyi çıkaran olmadı. Bu kavganın çıkış nedeni, derginin dosya çalışmalarının içinde yer alan olayların ve yaşananların içinde yerel gazete sahiplerinin kirli ilişkileriydi. Kendisinden bahsedildiğini anlayan gazeteci mafyatik işlere başvurmaya başladı ve zaten bu gazeteci bu ilde korumayla gezen tek gazeteciydi.

Yıllar böyle geçerken, 2002 – 2003 yıllarında gazetelerin tirajlarının yükselmesi ve okur sayısının artması satış rakamlarını bir banda oturtmuştu. Artık Kocaeli haberleri yayınlayan gazetelerin satış rakamları 8 bin bandında seyrediyordu.

2004 yerel seçimleri gazetelerin altın yılı oldu. İlin ikinci kurulan ve satışta birinci sırada olan gazete yerel seçimlerin Kocaeli haberleri için ikinci baskısını yapmak zorunda kaldı ve ikinci baskısını yaptı. Diğer gazetelerin ikinci baskı yapma olanağı yoktu. İlk gazetenin okuyucu kitlesi zaten sınırlı olduğu için, yapmış olduğu baskı adedi onun için yeterliydi. Diğer muhalif görünümlü gazete ise zaten gazetesini dışarıda bastırıyor ve ikinci baskı yapma olanağı yoktu.

****

Daha sonra bu gazetede kendi baskı tesislerini kurdu ve her an baskı yapabilecek konuma geldi.

2004 seçimlerinden sonra 2004 yılı içinde Kocaeli haberleri yayınlayan bu üç gazetenin tirajları yeniden sınırları zorladı ve artık Kocaeli haberleri 14 bin satış rakamlarına gelmişti.

Bu sözünü ettiğimiz rakamlar resmi satış rakamları olup, gazetelerin abone sayılarından ayrıdır. En çok satan gazete zaten abone çalışması yapmıyordu. Diğer iki gazete ve 70’li yıllarda kurulan gazeteler abone çalışması yapıyor ve abonelerine gazetelerini kendi elemanları vasıtasıyla ulaştırıyorlardı. Tabi yalnızca kendi elemanları değil, dağıtım firmaları da vardı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla, dağıtım firmalarının da FETÖ tarafından örgütlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Dağıtım firmalarının başında bulunan yöneticiler ve dağıtım elemanlarının çok mütevazı kişilerden oluştuğunu söylemeden geçmeyelim. Ancak sonuç olarak kime hizmet ettiğini öğrendiğimiz vakit aynı duygular içinde olamıyorsunuz, doğal olarak.

Eğer hatırlayacak olursak, Zaman gazetesinin dağıtım elemanları diğer gazetelerin dağıtım işini de beraberinde yerine getiriyorlardı. Ve Zaman gazetesinin o zamanlarda 1 milyonun üstünde abonesi olduğunu söylüyorlardı. Bu sözü edilen rakam müthiş bir rakam değil mi? Yine aynı gazetenin abonesi dışında bir de bedava dağıttıkları hedef kitle operasyonu ile gazete sayısına baktığımızda yine rakamların müthiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da demek oluyor ki, Zaman gazetesi her gün için yaklaşık 3 milyon baskı yapmış oluyordu.

****

Her gün 3 milyon ne demek biliyor musunuz? Bu üretimin yapılabilmesi için, emek sarf eden insanlar, kağıt, nakliye, makine parkı derken müthiş bir sanayi kuruluşundan söz etmiş oluyoruz. Bu da bize FETÖ’nun nerelerde, nasıl bir ağ kurduğunun ipuçlarını veriyor. Örgüt yaşamın her alanına el atmış ve yetiştirdiği kadro ile de hedefi olan devlet kademelerini de tek tek ele geçirmiş.

Tabi örgüt böylesine devasa bir güce ulaşırken de yalnız değildi. Tüm bu faaliyetlerinin kolaylaştırıcısı olarak elinde tuttuğu hükümetler vardı. Ve devleti ele geçirirken AKP kadar bu örgüte yardım eden ve önünü açan başka bir hükümet olmamıştır. FETÖ ne yaptıysa AKP hükümetleri sayesinde yapmıştır. Öylesine rahat yapmış ki, ordu içinde yaptığı operasyonları hayata geçirmek için yasa bile çıkarttırmıştır. Onun için hep şu düşüncemden vazgeçmemişimdir. AKP hiçbir koşulda FETÖ ile ciddi bir mücadele vermemiştir. Çünkü ordu mensuplarının emekliye sevk edilmeleriyle ilgili yasal düzenleme 2015 yılında hükümet tarafından yapılmıştır. Oysa FETÖ ile mücadele tarihi dedikleri 17 – 25 Aralık’ın yıl olarak tarihi 2013’tür.

Anlaya bildiyseniz ne mutlu bize…

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu