Raporlar

Kılıçdaroğlu ‘ekonomik buhrandan çıkış çağrısı’ yaptı

Kılıçdaroğlu ‘ekonomik buhrandan çıkış çağrısı’ yaptı … Kılıçdaroğlu, corona virüsü salgının da etkisiyle iyice kötüye giden ekonomik buhrandan çıkışla ilgili önerilerini paylaştı… detaylar haberimizde…

Kılıçdaroğlu ‘ekonomik buhrandan çıkış çağrısı’ yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü “Pazartesi günü bir basın toplantısı ile buhrandan çıkış çağrısı yapacağım. İçeride ve dışarıda neler yapılması gerektiğini anlatacağım” demişti.

Kılıçdaroğlu‘nun basın toplantısından satır başları:

* Tüm gazilerimizle birlikte, bu salgına karşı hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve özveriyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum.

* Türkan Saylan’ın 11. ölüm yıldönümü. Hayatını sağlığa, bilime, öğrenci yetiştirmeye, aydınlığa veren değerli hocamızı saygıyla anıyorum.

* Günün 24 saati çalışarak, çocuklarını, ailesini ihmal ederek çalışan bütün sağlık çalışanlarına hepimizin yürekten teşekkür borcu var. Bu borcumuzu da yerine getirmek isteriz.

* Yine bu süreçte şehit olan güvenlik görevlilerimiz, askerlerimiz var. Onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz. Terörün ülkemiz için, insanımız için nasıl bir felaket olduğunu hepimiz biliyoruz.

* 40 yıldır devam eden terörün sonlanması, güvenlik güçlerimizin bu konudaki başarıları gerçekten de takdire şayandır. Başarısı hepimizin ortak dileğidir.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu’nun 16 maddelik buhrandan çıkış çağrısı:

1. Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir.

Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

2. Yeni bir “Bütçe” ve yeni bir “Orta Vadeli Programı” TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

TBMM’de kabul edilen “2020 Yılı Bütçesi” ve daha önce açıklanan “2020-2022 Orta Vadeli Program” artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir.
Hükümet, yaşanan ekonomik buhranı aşmak için, salgın nedeniyle kapanan işyerlerinin, bu işyerlerinde çalışanların, ürünleri tarlada kalan çiftçilerin, üretim faaliyetleri duran KOBİ’lerin yitirdikleri gelirlerin telafisine çözüm getiren yeni bir Bütçe ve yeni bir Planı Meclise getirmelidir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ve yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.
Hükümet, yeni bir bütçe ve yeni bir planla birlikte, Türkiye’nin içerde ve dışarıda saygınlığını artırmak, güvenirliğini pekiştirmek için ayrıca bir dizi reform süreci de başlatmak zorundadır.

3. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır:

Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir “merkez-yerel” dengesi kurmak zorunlu hale gelmiştir. Hükümet, merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirerek, hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır.
Bu çerçevede;
a) Yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır.
b) Merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmaktan çıkarılmalıdır.
c) Seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

4. Devlet yönetiminde liyakat sistemi hâkim kılınmalıdır:

Hükümet, kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakati esas alacağını, sadakate dayalı verimsiz kamu yönetimi anlayışını terk edeceğini taahhüt etmelidir.

5. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

Hükümet, TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanını uluslararası normlara uygun olarak genişletilmeli ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri derhal parlamentoya sunacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Böylece hesap verebilirliğin kapısı açılmalıdır.

6. Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır.

Hükümet, ekonominin önemli aktörleri olan Merkez Bankası başta olmak üzere, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), KİK (Kamu İhale Kurumu), EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve bu kurumların araçlarına siyasi müdahale etmeyeceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

7. Kamu İhale Yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Hükümet, kamuda israf ve kayırmacılığı engellemek amacıyla Kamu İhale Yasasının ivedilikle değiştirileceğini, tüm kamu ihalelerinin saydam, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılacağını taahhüt etmeli ve bunun garantisini millete verilmelidir.

8. TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulmalıdır.

Hükümet, kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren “Kesin Hesap Kanunu”nun sağlıklı bir zeminde tartışılmasını sağlamak için TBMM’nde bir “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacağını ve bu Komisyonun Başkanlığının da muhalefet partisine verileceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

9. Ulusal Vergi Konseyi Kurulmalıdır.

Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabının verilmesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hükümet, vergi politikalarındaki çarpıklıkları gidermek ve adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacağını ve bu Konsey’in her yıl düzenleyeceği raporları Resmi Gazetede yayınlayacağını taahhüt etmelidir.

10. Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştırılmalıdır.

Hükümet, sorunlara birlikte çözüm üretmek için bir Anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey’i belli aralıklarla toplayacağını, ilgili tarafların görüşü alınmadan dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağını kamuoyuna taahhüt edilmelidir.

11. Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır.

Hükümet, kuvvetler ayrılığını sağlayacak, denge ve denetim mekanizmalarını kuracak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. Bu bağlamda iktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmeli, adalete erişimin önündeki tüm engellerin kaldıracağı açıklanmalıdır. Ayrıca orta vadede yargı bağımsızlığını sağlayacak kurumsal (anayasal) değişiklilere gidileceği de millete taahhüt edilmelidir.

12. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır.

Hükümet, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri üzerindeki her türlü baskıya son vereceğini ve evrensel ölçülerde medya özgürlüğüne uyulacağını kamuoyuna açıklamalıdır. Bu bağlamda tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması hükümetin samimiyetini ortaya koyacaktır.

13. Seçim barajı kaldırılmalıdır.

Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. Hükümet, 12 Eylül darbecilerinin eseri olan “Siyasi Partiler Kanunu”nun değiştirileceğini taahhüt etmelidir. Darbecilerin yasalaştırdığı seçim barajının, seçime değil, demokrasiye yani millet iradesine darbe olduğu unutulmamalıdır.

14. Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır.

Hükümet, vatandaşla siyasetçi arasındaki güveni sağlamak, siyasetin ve siyasetçinin itibarını tesis etmek için TBMM’ne derhal “Siyasi Ahlak Yasası” teklifinin getirileceğini taahhüt etmelidir.

15. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalıdır.

Üreten ülke güçlü ülkedir.
Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirileceği, bunun için de güçlü bir “ Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

16. IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.

IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli ve IMF’deki sermaye payının Türkiye’ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.

Biz CHP olarak önerilerimizi önce halkımıza, devleti yönetenlere, iktidar ve muhalefet partilerine, bürokrasiye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üniversitelere yani bilim dünyasına sunuyoruz…

Bunu, tarihin bize yüklediği bir sorumluluk olarak düşünüyoruz.

Önerilerimiz, Türkiye’nin içine sokulduğu girdaptan sağlıklı bir çıkış yakalayabilmesinin reçetesidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu