Raporlar

Gergerlioğlu TBMM İnsan Hakları Komisyonunu toplantıya çağırdı

Gergerlioğlu; "Türkiye her gün Meclis’ten KHK'lıların yaşadığı mağduriyetlerin giderileceği haberini beklerken bu uygulama insanlarda ikinci bir yıkıma sebep olmuştur"

Gergerlioğlu TBMM İnsan Hakları Komisyonunu toplantıya çağırdı … Gergerlioğlu; “Anayasa ve Kanunlar bir tarafta dururken bugün oy çokluğuna güvenilerek hazırlandığı izlenimi veren bu yönetmelikle ülkenin yurttaşları ismini kendilerinden alan mekâna girmeleri engellenmektedir” dedi. detaylar haberimizde…

Gergerlioğlu TBMM İnsan Hakları Komisyonunu toplantıya çağırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM’ye KHK’lıların alınmaması ile ilgili TBMM İnsan Hakları Komisyonunu da Hakan Çavuşoğlu’na dilekçe yazarak sorunun çözümü için acil toplantıya çağırmıştır.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

‘TBMM Başkanlık Divanının 8 Ekim 2020 tarihindeki toplantısında aldığı karara göre: “1 Ocak 2015 tarihinden itibaren çeşitli nedenlerle Meclis’ten ihraç edilmiş olan çalışanlar Meclis’e giremeyecektir.”

Türkiye her gün Meclis’ten KHK’lıların yaşadığı mağduriyetlerin giderileceği haberini beklerken bu uygulama insanlarda ikinci bir yıkıma sebep olmuştur. Kararda Meclis’ten ihraç edilenlerin kapsama alınması yeterince korkunç iken muğlak ifadelerin varlığı kamudan ihraç edilen herkesin Meclis’e girişini engellemeye de açıktır.

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında 3 temel vardır. Kanunilik, amaca uygunluk ve ölçülülüktür.

Bir kişiyi temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakmanın ilk şartı, müdahalenin kanuni olmasıdır. Nitekim Sözleşme’nin md. 5/1 hükmünde “kanunun öngördüğü usule” atıf yapılmıştır. Anayasa’da da 13’ncü madde bunu gerektirir.

Anayasa’nın 13’üncü maddesine göre temel hak ve hürriyetler (…) yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak (…) sınırlanabilir. Temel haklara yönelik müdahalelerde “nedensellik ilkesi” denilen bu ilke uyarınca ilgili maddede belirtilmeyen bir sebeple temel hakka müdahale edilmesi mümkün değildir.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik müdahalelerde incelemenin üçüncü basamağı, kanuna dayanan ve meşru amaç taşıyan bir müdahalenin ölçülü olup olmadığının değerlendirilmesidir.

Bu değerlendirmeler ışığında baktığımızda KHK’lıların meclise girişini engelleyen kanun yoktur. Olsa da sırf bu yüzden engel Anayasaya aykırı olacaktı. Anayasa ve Kanunlar bir tarafta dururken bugün oy çokluğuna güvenilerek hazırlandığı izlenimi veren bu yönetmelikle ülkenin yurttaşları ismini kendilerinden alan mekâna girmeleri engellenmektedir. Bu yönetmelik çoğunluğu beraat ve takipsizlik almış KHK’lıların Meclise sokmayacağını belirtiyor. Bu durum amaca uygunluk üzerinden değerlendirilince anlamlı durmamaktadır. Son olarak da “Milletin iradesinin tecelligahı” diyerek sürekli söylem geliştiren iktidar hangi ölçülülük kaidesi çerçevesinde Milleti Meclis’e almayacağını belirtmektedir?

Elbette ki Meclis’te güvenlik sağlanmalıdır ancak halen ne ile suçlandığını bilmeyen insanlar, hatta daha OHAL Komisyonundan karar alamamış yargılanabilecek mahkeme bile görememiş insanlar, kanun olmadan mahkeme olmadan açıkça cezalandırılmaktadır. Bugün 10 KHK’lı vekil Mecliste oda sahibiyken aynı durumda olan KHK’lılar o odaya girememesinin akılla izahı bulunmamaktadır.

KHK’lıların beklentisi TBMM Başkanlık divanının tekrar toplanması ve bu vahim kararı iptal ederek kanayan yara OHAL KHK mağduriyetlerine odaklanmasıdır.

Bu bağlamda, konunun İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından ilgililerden bilgi talep istemek suretiyle incelenmesini, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kendisinin iki üyesi de KHK’lı iken konuya acilen toplanarak müdahil olmasını arz ve talep ederim. 09.10.2020

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı