İGF

DEVA Partisi’nden telafi eğitimi açıklaması

DEVA Partisi, pandemi sonrası süreç için eğitim yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Telafi eğitiminin ötesine geçen öneriler, salgın sonrası dönemin yanı sıra daha uzun vadeli çözüm önerilerini de kapsıyor.

ANKARA (İGFA) – Kapsamlı çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen günlerde açıkladığı gibi katılımın tercihe bağlı olduğu yaz programlarının, dezavantajlı ve akranlarından zaten geride kalmış öğrencilerin daha da geride kalmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

MEB’in gündeme getirdiği Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İDEP) adlı telafi programlarının yaz sonrası bir yıllık dönemde ve bilgi eksikliği odaklı yürütüleceğine değinen Ergen, yapılması gerekenin pandemide mağdur olmuş nesil için yıllara yayılmış bir planlama olduğunu belirtti.

‘Telafi Bilim Kurulu kurulmalı ve Telafi Programı Bütçesi ayrılmalı’

Ergen şunları ekledi: “Öğrencilerin akademik, bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini destekleme amaçlı planlanmış ve uzun vadeli bir program ortaya koymak şarttır. Böyle bir program için, bir yandan uzman eğitmen kadrolarından oluşan komisyonların müfredat ve değerlendirme çalışmaları yapmaları, diğer yandan rehber öğretmenler de dâhil olmak üzere öğretmen eğitimine ve ek öğretmen istihdamına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar için de, sistematik bir ihtiyaç analizi sonucunda varılan kaynak ihtiyacı verileri doğrultusunda hükûmetin Telafi Bilim Kurulu kurulmalı ve Telafi Programı Bütçesi ayırması gerekmektedir. Ancak pandemiden kaynaklanan telafi sürecine özel bir bütçe tasarısı henüz kamuoyuna sunulmamıştır.”

Eğitimde DEVA Planı: Telafi ve Ötesi

DEVA Partisi’nin “hassasiyetle, öğrenci odaklı bir yaklaşımla ele alınan ve telafi eğitiminin ötesine geçen” pandemi sonrası eğitime ilişkin önerileri ise şunlar:

    Bu yaz tüm öğrenci ve öğretmenler aşılanmalıdır.

    Telafi eğitimleri yüz yüze verilmelidir.

    Telafi Bilim Kurulu kurulmalıdır.

    Planlamadan uygulamaya sorumluluk zinciri kesintisiz belirlenmelidir.

    Telafi programının tüm hedeflerini net ve somut olarak önceden belirlenmelidir.

    Telafi stratejisini uygulamak için gereken bütçe hazırlanmalı ve bilgiler somut bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır.

    Telafi stratejisini uygulamak için gereken altyapı, insan sermayesi ve müfredat belirlenmeli, hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmelidir.

    Telafi edilmesi gereken açıkların okul açıldığında ivedilikle tespit edilmesi gerekmektedir.

    Telafi eğitimi, ekstra eğitim gibi görülmemeli, öğrencilerin bilgi ve sosyal, duygusal, kişisel gelişimlerindeki olması gereken yerle oldukları yer arasındaki açığı belirleyip pedagojik açıdan en uygun yaklaşımla onları olmaları gereken yere ve hatta ötesine getirmeye yönelik stratejik bir süreç izlenmelidir.

    Telafi için kullanılabilecek 3 kaldıraç (daha fazla zaman, daha yoğun dikkat, sıkıştırılmış içerik) yerine göre en etkin şekilde seçilmelidir. Öğrenmeyi sağlamak için içeriğe harcanan saat sayısı uzatılabilir. Öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yaşa uygun bazı pedagojik teknikler uygulanabilir (örneğin akranlar arası öğrenme, küçük gruplar halinde öğrenme, birebir ders). Temel bilgi ve becerilere yoğunlaşabilmek için müfredatı kısaltmak gerekecektir. Bu kararlar Telafi Eğitimi Kurulu tarafından alınmalı, il ve ilçe bazındaki alt komisyonlar yolu ile yerel okul ve öğretmenlere uygulama konusunda eğitim verilmelidir.

    Amaçlı/belirli öğrencileri hedef alan telafi hedeflenmelidir.

    Telafi programları, sosyal-duygusal desteğe öncelik vermelidir.

    Öğretmen istihdamı, desteği ve geliştirme eğitimleri sağlanmalıdır.

    Pandemiden dolayı daha da artan, öğrenciler arasındaki fırsat eşitliği eksikliğinden kaynaklanan uçurumun önüne geçilmelidir.

    Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmalıdır.

    Okul döngüsünden çıkan çocukların takibi ve geri getirilmesi kampanyası başlatılmalıdır. Bir önceki sınıfa kayıtlı olan tüm öğrencilerin önümüzdeki sene okula donup dönmediğinin takibi yapılmalıdır.

    Takip, değerlendirme ve yeniden düzenleme döngüsü sürecin bir parçası olmalıdır.

    Öğrenciler öncelikli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı duyarlı olunmalıdır.

    Uzun vadeli bakış ile müfredat ve pedagojide revizyon yaparak kaybımızı kazanca çevirmeliyiz.

Uzun vadeli çözümler

DEVA Partisi’nin Pandemi Sonrası Eğitim Yol Haritası’na göre, üzerinde hemen çalışmaya başlanması gereken uzun vadeli çözümler şunlar:

    Eğitim sisteminin salgın sonrasında da her türlü krize karşı dayanıklılığını güçlendirmesi yönünde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ve planların belirlenmesi, doğan süreçlerin çevik bir şekilde yönetilmesi görevini üstlenecek Afet ve Acil Durumda Eğitim Yönetimi (AFAD-EY) Birimi kurulmalıdır.

    Hem okul temelli hem de okul dışı aktörlerin aktif olacağı çocuk koruma sistemleri kurulması için çalışmalar başlatılmalıdır.

    Türkiye’nin her yerinde güçlü internet ağı altyapıları sabit, mobil ve uzay haberleşme sistemleri ve veri merkezleri ile oluşturulmalıdır. EBA gibi uzaktan eğitimin temelini oluşturan bir kitlesel eğitim aracının da eksikleri kapatılarak kapasite artırılmalıdır. Öğretmen tanımının hibrit eğitim modeli ile genişletilmesi ile dijital içerik ve dijital müfredat hazırlanması hızlanmalıdır. Dijital araçları kullanmanın ve öğretilmesinin yaygınlaştırılması eğitimin bütün paydaşları için önemlidir. Hibrit Eğitim için ayrı bir bütçe kalemi açıklanmalıdır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu