Çalışma Hayatı

Geleceği olan meslekler

Yetenek ve ilgilerine uygun meslek seçen bireylerin işlerini severek yaptıklarını ve mesleki başarılarının her gün biraz daha arttığını; haberimizde, buna dayalı olarak daha verimli ve mutlu bir yaşam sürdürdüklerini görüyoruz. Elbette Geleceği olan meslekler, ön plana çıkmaktadır. Bu konuda doğru karar verebilmek için meslekleri ve kendinizi iyi tanımalı, seçeceğiniz mesleğin kendinize uygunluğunu ölçmelisiniz. İşte, Geleceği olan meslekler…

Geleceği olan meslekler

YÖNETİM BİLİŞİM UZMANI

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı bölüm mezunlarına giderek artan bir gereksinim vardır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Hem iyi bir mühendislik hem de yönetim eğitimi alan endüstri mühendislerine ürünün hammaddeden eşyaya dönüşme sürecinde zaman ve kullanılacak iş gücünün belirlenmesi; işletmenin devamlılığının sağlanmasında kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerin belirlenmesi ve uygulamaların planlanmasında ihtiyaç var.

ULUSLARARASI FİNANS-TİCARET UZMANLIĞI

Uluslararası gelişmeler, refahın artması yolunun ticaretten geçtiğini göstermekte. Gelişmeleri izleyen, bunu ülke çıkarları ile birleştiren, küresel rekabete açık, büyük düşünen; ülkemizin potansiyelini değerlendirirken uluslararası rekabette ön plana geçilmesini hedefleyen uzmanlara ihtiyaç giderek artmakta.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANLIĞI

Hareket ve fonksiyonların çeşitli nedenlerle tehdit edildiği durumlarda kişinin bağımsız hareket edebilme; ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmasında fizik tedavi uzmanlarının uygulamaları önem kazanmıştır. Bu sayede kişinin toplumsal yaşamdan kopmaması, en azından günlük yaşantısına devamı sağlanmış olacak.

ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Dünyadaki uzak mesafe fiber-optik haberleşme sistemleri, uydu televizyon sistemleri, cep telefonları; dünya üzerinde enlem ve boylamdan yararlanarak yer tespiti yapan cihazlar ve bir bölgeden başka bir bölgeye bilgi gönderen teknolojilere bakıldığında; bu tesislerin üretim yapmaları, bakımlarının yapılması, yenilenmeleri; ve geliştirilmeleri gerektiği düşünüldüğünde bu alanda uzman mühendislere ihtiyaç giderek artacak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İnsanoğlunun, yaşadığımız kolaylıkların giderek artması için teknolojiden beklentilerinin had safhaya ulaştığı gözlemleniyor. Yaşamımızı kolaylaştıran teknoloji ürünlerininse daha karmaşıklaşmakta ve bu ürünün tasarımından kullanım aşamasına kadar disiplinler arası bir çalışma sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden de makine, elektrik, elektronik disiplinlerinin birlikte sunulduğu mekatronik alanından mezun uzmanlara da bu süreçte ihtiyaç arttı.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Teknolojik gelişmelerin tıp alanına yansımaları gözlendiğinde dijital gen haritaları ve tek gen üzerinden; bilgi alınarak yazılacak kodların çeşitli hastalıkların tedavi sürecini belirleyeceği; Ve bu uygulamaların da insan sağlığının devamı ve niteliğinin artmasıyla sonuç vereceği; hesap edildiğinde bu bölüm mezunlarının önemi ortaya çıkıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde moleküler düzeyde ve biyoteknolojide genetik mühendisliği tekniklerinin gelişmeleri 21. yüzyılın “biyoloji çağı” olacağı görüşünü yaygınlaştırıyor.

PSİKOLOJİ

Sanal arkadaşlıkların artması ve bilgiye her yerden ve her an ulaşılabilmekte olması insanların sosyal diyaloglarında azalmalar yaratmakta. Bu, kişilerin güven ve yalnızlık duygusuyla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Modern insanın karmaşık sosyal ilişkileri ve kendi ile kurduğu olumlu diyalogları sağlaması, toplumdan izole yeni nesillerin artmaması; mutlu olan ve mutlu edebilen bireylerin sayısının artması için yardımcı tampon mekanizma psikologlarca sağlanacağından; psikoloji insan var oldukça değerini koruyacak ve değeri daha da artıracak.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Bilişim ve ağ sistemlerinin çalışması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi; bilgilerin depolanması ve hızlı bir şekilde paylaşılması noktasında teknolojideki gelişmelerin izlenmesi; donanım ve yazılımların güncel verilerine ulaşılması önemlidir. Güncel verilerin oluşturulması, talebin azaldığı donanımların eksiklerinin belirlenmesi ve talepleri karşılayacak yeni verilerin hazırlanması konusunda yazılım mühendislerine ihtiyaç vardır.

TIP

Tıp alanında ileri teknoloji ürünlerinin kullanımı giderek artıyor. Özellikle tedavi süresinin kısaltılması, bedenin en az tahribatla tedavi sürecini tamamlaması ve kişinin sağlığına kavuşması için günümüzde; nano boyutta fonksiyonel olabilen robotlar tasarlanıyor. Bu robotlar insan vücudu içerisinde hasarlı organı onarabilecek şekilde kodlanmakta, kodlandığı işlevi de damar içinde gerçekleştiriyor. İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personellerine ihtiyaç hep vardır ve olmaya da devam edecek.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış; çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamakta.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu