Doğa Tarım

Varlık Fonu tüm madencilik faaliyetlerini tek çatıda toplayacak

Program döneminde hazırlanacak Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile küresel yatırım pastasından daha fazla pay alınması hedefleniyor.

Varlık Fonu tüm madencilik faaliyetlerini tek çatıda toplayacak … “Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde ‘Maden Holding’ ile rol üstlenmeye hazırlanıyor…” detaylar haberimizde…

Varlık Fonu tüm madencilik faaliyetlerini tek çatıda toplayacak

Gelecek üç yıla ilişkin politika hedeflerinin yer aldığı Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre Türkiye Varlık Fonu (TVF) üç yıllık dönemde milli ekonominin güçlenmesinde önemli rol üstlenecek. TVF, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak. Fon’a devredilen altın sahalarının işletilmesi ile birlikte gelecek beş yıllık dönemde yıllık 100 ton altın üretimi hedefleniyor. Program döneminde hazırlanacak Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile küresel yatırım pastasından daha fazla pay alınması hedefleniyor.

Sabah’tan Hazal Ateş haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 2021-2023 dönemine ilişkin Program’a göre Türkiye Varlık Fonu, ülkenin stratejik hedefleri ve finansal piyasaların gelişmesini destekleyecek. Fon cari işlemler dengesini güçlendirecek, yerli ve yabancı yatırımcılar ile işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacak. Fon, stratejik ortaklıklarla milli ekonominin güçlenmesine katkı sunacak. Ayrıca Turkcell örneğinde olduğu gibi üç yıllık dönemde de stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakarak yatırımlarını sürdürecek.

İYİLEŞMEYE DESTEK

Fon’un yol haritasında şirketlerin değerini artırmak, stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, yurt dışı stratejisine destek için şirketleri destekleyen yatırımlar yapmak, finansal piyasadaki iyileşmeyi desteklemek bulunuyor. TVF, 20’ye yakın kıymetli madenin çıkarılması ve işlenmesinde de rol üstlenecek. Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak.

İTHALATI DÜŞÜRECEK

Varlık Fonu’nun Adana Ceyhan bölgesinde fizibilite çalışmalarını yürüttüğü petrokimya yatırım projesi için 10 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bu projenin tamamlanması ile birlikte yılda 18 milyar dolarlık petrokimya ithalatının da önü kesilmiş olacak. Fon’un cari açığı düşürmeye yönelik bir başka projesi de yerli kömürden elektrik üretimi olup, büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalışılıyor.

DOĞRUDAN YATIRIM STRATEJİSİ HAZIRLANACAK

Kovid-19 salgını ile birlikte önemi daha da artan yeni yatırım eğilimleri analiz edilerek; küresel yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek için Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hazırlanacak. Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde Türkiye’nin bölgesindeki pozisyonu güçlendirilecek. Yüksek istihdam sağlayacak, dış ticaret açığını azaltacak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların ülkeye kazandırılması için çalışılacak. Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek büyüme stratejisinin öncelikleri arasında olacak. Ekonominin değer alanlarını besleyen merkezi sektörleri güçlendirmek için verimlilik sağlayacak tüm gerekli politikalar uygulanmaya devam edecek. Sanayicinin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkânları kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu