Raporlar

Gergerlioğlu: “OSB’ler şehrin 20 km dışına taşınmalıdır”

Gergerlioğlu; "Hava kirliliğine yol açan maddeler arasında, taşıtların egzozları, enerji santralleri, tarım ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salınımları ve evlerde ısınmak için kullanılan yakıtlar sıralanıyor"

Gergerlioğlu: “OSB’ler şehrin 20 km dışına taşınmalıdır” … Gergerlioğlu; “Denetimlerin yeterli olmaması ve cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle de şehir her geçen gün daha da kirli bir ortama sahne olmaktadır” dedi. detaylar haberimizde…

Gergerlioğlu: “OSB’ler şehrin 20 km dışına taşınmalıdır”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi Başta Olmak Üzere Şehir İçinde Kalan Organize Sanayi Bölgelerinin Şehrin En Az 20 Km Uzağına Taşınması İçin Kanun Teklifi Vermiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), soluduğumuz havada bulunan kirlilik yaratan maddeleri, “kansere yol açan başlıca çevresel nedenler” olarak sınıflandırmaktadır. WHO, bu maddelerin akciğer kanserine neden olduğunu gösteren kesin deliller bulunduğunu söylemektedir. Hava kirliliğine yol açan maddeler arasında, taşıtların egzozları, enerji santralleri, tarım ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde salınımları ve evlerde ısınmak için kullanılan yakıtlar sıralanıyor.

WHO’ya bağlı çalışan Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC), kansere yol açan maddeler bakımından hava kirliliğini, tütün dumanı, UV radyasyonu ve plütonyum ile aynı kategoride sınıflandırıyor. IARC, hava kirliliğinin kalp ve akciğer hastalıklarına yol açtığının bilindiğini, fakat kansere de neden olduğuna dair artık elde deliller bulunduğunu ifade ediyor. IARC’a göre, dünya çapında her yıl akciğer kanseri sonucu 223.000 ölüm, hava kirliliğinden kaynaklanıyor.

Dilovası ilçemizde de hava kirliliği had safhadadır. 2006 senesinde Kocaeli’nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki sanayi atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun raporlarında da pek çok öneri getirilmiş ancak neredeyse önerilerin hiçbiri hayata geçirilmemiştir.

Hava kirliliği yurttaşların sağlıklarını da etkilemektedir. Nerdeyse şehirde her 3 ölümden birisinin sebebi de kanser vakalarıdır. Dilovası’nda çeşitli sanayi kollarından fabrikalar şehirde zehirli bir havaya sebep olmaktadır. Denetimlerin yeterli olmaması ve cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle de şehir her geçen gün daha da kirli bir ortama sahne olmaktadır. Bu kirlilikte en büyük etkiyi Kömürcüler Organize Sanayi başta olmak üzere organize sanayi bölgeleri oluşturmaktadır. Her defasında kaldırılacağı sözü verilse de Kömürcüler Organize Sanayi faaliyetlerine devam etmektedir. Yöneticilerin sözüyle kaldırılmayan organize sanayi bölgeleri kanun nezaretinde kaldırılması gerekmektedir.

Bu amaçla söz konusu “Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile organize sanayi bölgelerinin şehir içinde olması engellenmiş bu organize sanayi bölgelerinin şehrin en az 20 Km uzağına kurulması istenmiştir. Şehirlerin genişlemesi sebebiyle şehir içinde kalan organize sanayi bölgelerinin de taşınması hedeflenmiştir.

MADDE 2- Bu kanunun kabulü sonrasında altı ay içerisinde şehir içinde kalmış organize sanayi bölgeleri şehir dışına taşınması gerekmektedir. Bu süreç ilgili Bakanlık tarafından koordine edilecektir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “izin verilmeyen alanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile şehir merkezine uzaklığı 20 kilometre ya da daha az olan alanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce şehir merkezine uzaklığı 20 kilometreden daha az olan alanlara kurulmuş OSB’ler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde durumlarını bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun hale getirirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen bir ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu